Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskus
Centre for Dependable Computing

Eesti teaduse tippkeskus 2002-2007 / Estonian Centre of Excellence in Research 2002-2007


Põhitulemused / Main results 2003-2007 - Publikatsioonide nimekiri / Publications list 2003-2007


Lõpuworkshop / Final workshop, Tallinn, 21.-22.1.2008


Mitme asutuse teadlasi ühendav TTÜ Küberneetika Instituudi koordineeritav Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskus (Centre for Dependable Computing, CDC) on üks kümnest Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse tippkeskusest (centres of excellence in research) (vt. täisnimekirja). CDCle omistati teaduse tippkeskuse tiitel haridusministri käskkirjaga nr. 1202 5.11.2002. a. ning see pidi kehtima 2006. a. lõpuni. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr. 427 23.5.2006. a. pikendati seda 2007. a lõpuni.CDC projekt lõppes 31.12.2007. Uuele tippkeskuste konkursile a-teks 2008-15 esitasid uurimisrühmad täiendatud koosseisudes kaks taotlust, mis mõlemad pälvisid rahastamise. Seda asjaolu võib lugeda väga ehedaks tunnusmärgiks CDC projekti edukusest.

Arvutiteaduse tippkeskus (EXCS) lisab senistele arvutiteaduse teemadele bioinformaatika ja inimkeeletehnoloogia. Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika keskus (CEBE) täiendab CDC arvutitehnika osa elektroonika ja biomeditsiinitehnikaga.


Tarmo Uustalu
Viimane uuendus 12.9.2008