Eesti teaduse tippkeskused 2002-2006

NimiJuhtAsutus
Geeni- ja Keskkonnatehnoloogia Tippkeskus Toivo Maimets Tartu Ülikool
Alus- ja Rakendusökoloogia Keskus Olevi Kull Tartu Ülikool
Käitumis- ja Terviseteaduste Keskus Jaanus Harro Tartu Ülikool
TÜ Füüsika Instituut Kristjan Haller TÜ Füüsika Instituut
Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus Arvo Krikmann Eesti Kirjandusmuuseum
Analüütilise Spektromeetria Tippkeskus Endel Lippmaa Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Molekulaarse ja Kliinilise Meditsiini Keskus Raivo Uibo Tartu Ülikool
Keemia ja Materjaliteaduse Tippkeskus Ilmar Koppel Tartu Ülikool
Mittelineaarsete Protsesside Analüüsi Keskus Jüri Engelbrecht TTÜ Küberneetika Instituut
Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskus Jaan Penjam TTÜ Küberneetika Instituut

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium


Tarmo Uustalu
Viimane uuendus 30.6.2003